Neposlušná kůzlátka

Máme nádherné plyšové kůzlátko. Jak se vám líbí.